Navigace

Obsah

OKAY elektrospotřebiče se staly od svého založení v roce 1994 nejúspěšnější společností na trhu elektra s největší sítí 135 prodejen v České a Slovenské republice. Na každé pobočce se zákazníkům dostane kompletní řešení v oblasti elektrospotřebičů a nábytku. OKAY je i v menších městech a na periferiích.

 OKAY elektrospotřebiče – e-shop a největší síť prodejen elektro v České republice

http://www.okay.cz/

 

Stránka

Zasílání oznámení OÚ Křepice SMS zprávou


ZASÍLÁNÍ OZNÁMENÍ OÚ KŘEPICE SMS ZPRÁVOU

Žádáme občany, kteří mají zájem o zasílání hlášení obecním rozhlasem a další oznámení OÚ Křepice SMS zprávou, aby se dostavili na obecní úřad, nejlépe v úředních hodinách, mimo tuto dobu po dohodě s účetní obce, kde podepíší souhlas a uvedou své telefonní číslo.


1. 11. 2019

Odečty vodoměrů 23.11.2019


V sobotu 23.11.2019 v době cca od 9 do 13 hod. provedou zástupci obce odečty vodoměrů, žádáme proto o jejich zpřístupnění. Pokud je vodoměrná šachta umístěna před domem, ujistěte se, jestli je odemčená. V případě vodoměru v domě nebo ve dvoře umožněte v tento den přístup pověřené osoby. Pokud nebudete v tento den přítomni, lze do uvedeného termínu na email obce ou.krepice@volny.cz odeslat fotografii s vodoměrem, ze které bude zřejmý stav a č. vodoměru a oznámení, kde bude uvedeno jméno vlastníka nemovitosti, č.p. a den odečtu.

Vodné pro rok 2019 je stanoveno na 27 Kč za m3, což bylo oznámeno již začátkem roku.

Platby za vodné bude možné provádět v hotovosti ihned v den odečtu nebo na obecním úřadě ve středu 27.11., 4.12, 11.12.2019 v úředních hodinách od 17 do 19 hodin, mimo tuto dobu po domluvě s účetní obce. Další možností je bezhotovostní platba na účet obce Křepice, podklad pro platbu Vám bude odeslán na základě žádosti emailem.

 

 


1. 11. 2019

Čipování psů


ČIPOVÁNÍ PSŮ

Ve spolupráci s veterinární lékařkou MVDr. Štěpánkou Illkovou obec zajistí povinné čipování psů. Většina chovatelů již ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1.1.2020 musí být každý pes očipovaný, jinak nebude zaznamenané očkování proti vzteklině v očkovacím průkazu platné.

Chovatel se může rozhodnout pro dva postupy čipování:

 • Čip za 350,-   …..čip je aplikován pod kůži a číslo zaznamenáno v očkovacím průkazu / velikost čipu je 2,12X12mm/. Čip není nikde registrován – tedy nelze dohledat dle čísla čipu majitele psa při jeho ztrátě. Povinnost dle zákona je ale zcela splněna a je tento postup dostačující, tj. pes je očipován a čip zaznamenán v očkovacím průkazu.
 • Čip za 510,-  ...čip je aplikován a zároveň si ho majitel   ZDARMA zaregistruje v databázi čipů, takže při ztrátě psa se na základě tohoto čipu najde jeho majitel a je mu to oznámeno a pes vrácen. Tento čip je navíc ,,mini,, o vel. 1,4x8,5mm – tedy cca o 1/3 menší a tudíž je jeho aplikace méně traumatizující. Samotný čip je dražší.

V obou cenách je již samozřejmě započítána jeho aplikace, kontrola čtecím zařízením  a administrativní úkon.

Paní doktorka Illková by přijela v předem oznámeném termínu jako tomu bývá při hromadném očkování proti vzteklině. Žádáme proto majitele psů, kteří budou mít o tuto službu zájem, aby se do 6.11.2019 přihlásili na obecním úřadě, buď vhozením vyplněné tabulky do schránky u OÚ nebo  osobně, SMS, telefonicky, emailem a uvedli, o který čip mají zájem.

 

Mám zájem o čipování psa

Jméno majitele psa

č.p.

čip za 350,- Kč

Čip za 510,- Kč

 

 

               nehodící se škrtněte

ANO – NE               ANO – NE

             


1. 11. 2019

Revize kotlů na tuhá paliva


REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Kdo z občanů má zájem o revizi kotle na tuhá paliva, může se přihlásit na obecním úřadě vhozením vyplněné objednávky (viz.níže). Je nutné nahlásit: kontaktní údaje a typ kotle. Technik pan Jaroslav Novák z Ivančic, kterého má obec domluveného má oprávnění provádět revize kotlů značky: Viadrus, Atmos, Opop, Buderus,Slokov, Dakon, Haas + Sohn, po domluvě příp. i další. Cena za revizi je  800 Kč. Pokud bude min. osm zájemců (což předpokládáme), nebude účtována doprava . Termín oznámíme občanům po domluvě s firmou, bude to pravděpodobně víkend v druhé polovině listopadu.  Zájemci mohou vyplněnou tabulku vhodit do schránky obecního úřadu do 6.11.2019, příp. poslat emailem.

 

 

Mám zájem o revizi kotle na tuhá paliva

 

Jméno

 

Č.p

 

Mobil

 

Typ kotle

 

 

 

 


1. 11. 2019

VAROVÁNÍ POLICIE ČR


Policie České republiky informuje a upozorňuje občany, že v pátek (23. srpna) a v sobotu (24. srpna) přijali tři oznámení o porušování domovní svobody na Znojemsku. Došlo k tomu v obcích Horní Dubňany, Rešice a Morašice.

Všechny případy jsou stejné. Do obce přijelo během dne plně obsazené osobní vozidlo. Skupinka troufalých zlodějů zkoušela brát za kliky domů a drze vstupovala dovnitř. Majitelé je přistihli dokonce až v ložnicích, ale ti se pohotově vymlouvali. Naštěstí se jim tentokrát nepodařilo nic odcizit. Není však vyloučeno, že ve svých protiprávních aktivitách budou pokračovat.

Policie proto varuje občany a nabádá k větší obezřetnosti. I když jste doma, vchodové dveře a vstupní vrata do dvorů a průjezdů zamykejte.

Zároveň policie žádá o spolupráci. Jestliže se v naší obci objeví podezřelé vozidlo nebo vás tyto osoby dokonce navštíví, ihned volejte linku 158. Policie okamžitě vyšle nejbližší volnou hlídku a ta vše prověří. Poznačte si registrační značku vozu a snažte si zapamatovat i podobu a zajímavosti k popisu osob. Žádná policie na světě se neobejde bez spolupráce všímavých a ochotných osob, kterým není protiprávní jednání jiných spoluobčanů lhostejné.“


29. 8. 2019

Hry bez hranic 2019


Fotografie z jubilejního desátého ročníku Her bez hranic najdete ve fotogalerii

             Poděkování sponzorům                                  a dobrovolníkům

Sponzoři Her bez hranic 2019

 • Ekologické zdroje, s.r.o.
 • VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  Divize Znojmo
 • Okay s.r.o., p. Jaroslav Tomášek - vedoucí prodejny Znojmo
 • FK DŘEVĚNÉ LIŠTY BOJANOVICE
 • ismet transformátory, s.r.o. Běhařovice
 • UNIDATAZ s.r.o., Znojmo
 • DATA SOFTWARE BRNO s.r.o., Ing. Jan Kovařík
 • Ing. Lubomír Pokorný
 • INSEBO spol. s r.o., Ing. Pavel Šebela
 • Renokov steel. s.r.o.
 • Pekárna Ivanka Moravský Krumlov
 • Ondrášovka a.s. provozovna Znojmo
 • G.R.D. Brno p. Tomáš Martvoň
 • NESON s.r.o. – vydavatel týdeníku Znojemsko
 • Vodácké centrum Stará Vodárna Znojmo
 • Spolek rybářů Křepice
 • Stavebniny Josef  Polický, Mikulovice
 • Výkrm Třebíč, s.r.o., Kutná Hora
 • Agroservis Holý, Moravský Krumlov
 • Marek Bindr, soukromý zemědělec Křepice
 • Josef Kuldán ml., Křepice
 • VP & DJ s.r.o. Křepice

 

      Všem sponzorům děkujeme, přispěli ke zdárné přípravě a průběhu akce.

Děkujeme všem obecním úřadům, které zapůjčily slunečníky, stany a sety na sezení.

 

Dobrovolníci, kteří se organizačně podíleli na Hrách bez hranic 2019

 

Zdeněk Brandl

Jana Šálková

Roman Šálek st.

Milada Dobešová

Leoš Dobeš

Marek Bindr

Leoš Pokorný

Martin Binder st.

Jiří Caha ml.

Josef Kuldán ml.

Jiří Dobeš

Václav Loucký

Pavel Tesař

Lukáš Pokorný

Dalibor Caha

Iveta Cahová

František Loucký

Josef Feichtinger

Adéla Cahová

Kateřina Dobešová

Martin Jurčík

Josef Jurčík

František Vavřina

Zdeněk Kosour st.

Kamil Juráček

Petr Kuldán

Šárka Kuldánová

Anita Sekničková

Vít Macek

Irena Dobešová

Vladimíra Cahová

Jaroslav Tomášek st.

Petra Pokorná

Andrea Binderová

Aleš Polák

Irena Řepíková

Jiří Řepík

Bohuslav Šálek ml.

Radek Polák

Roman Šálek ml.

Jana Pokorná

Jan Šálek

Martin Binder ml.

Jaroslav Tomášek ml.

Pavel Dobeš

Michal Bindr

 

Zvláštní poděkování patří zdravotnici akce paní Petře Šlapákové a moderátorovi Pavlu Vackovi, i tyto důležité osoby vykonávaly svou funkci zdarma.

 

 

plakát HBH 2019

 

Hry bez hranic 3.8.2019 od 10,00 hod. na hřišti v Křepicích, od 19 hod. taneční  zábava VASR BAND

Soutěže se zúčastní 17 týmů v sedmi disciplínách.

Po příjezdu tým obdrží pravidla se soutěžními disciplínami, lístky na občerstvení pro všechny členy týmu, žolíka, sadu triček a tabuli s nápisem své obce v barvě dresů. Po převlečení se každý tým vyfotí, budou rozdány barevné náramky,  jmenuje ze svých řad kapitána,  který vylosuje pořadí v jakém se bude soutěžit. Pro všech šestnáct  týmů je připraveno zázemí – stůl a lavice.

Soutěžní tým má deset členů ve složení 2 ženy, 3 muži, 2 děti do 10 let včetně, 3 děti do 15 let včetně. Samozřejmě v týmu může být více dětí mladších a méně starších, ale tým pak může být v mírné nevýhodě. Rozhodně ale nemůže být více starších a méně mladších. Může být více žen než dvě, ale nikoli více mužů než tři.

Bodování: nejlepší družstvo v každé disciplíně získá 17 bodů, druhé 16, třetí 15 atd. V případě nedokončení soutěže v časovém limitu nebo diskvalifikace družstva, nezískává družstvo žádný bod. Každé družstvo má možnost na jednu z disciplín dle svého výběru vsadit před jejím zahájením „žolíka“. Za tuto disciplínu získává pak dvojnásobek dosažených bodů.

V 10 hod. proběhne hromadný nástup a slavnostní zahájení. Soutěž bude probíhat na dvou dráhách, na každou bude dohlížet jeden rozhodčí. Kolem poledne bude přestávka, aby se soutěžící mohli občerstvit a odpočinout, přesný čas přestávky bude oznámen moderátorem dle momentální situace.  

Pro všechny soutěžící je připravena medaile, pro každý tým originální pamětní list, šampaňské, rychlé špunty,  pro medailové pozice navíc tekutá odměna pro dospělé. Drobný dárek obdrží všechny soutěžící děti formou výběru dle umístění. 

V případě rovnosti bodů na konci soutěže budou dva zástupci z uvedených týmů střílet hokejkou  na florbalovou branku. Každý bude mít tři pokusy, v případě remízy bude poté každý tým střílet jednou až do rozhodnutí.

Moderování akce

se opět ujme Pavel Vacek, herec, moderátor, dabér, člen divadelního souboru Městského divadla Zlín, moderátor Českého rozhlasu Zlín, který má velmi blízké vazby na Křepice.

 

Doprovodný program:

Vodní fotbálek, zorball, soutěž s modely aut, jízda na poníkovi, jízda na koni, ukázka dravců, nafukovací skluzavka, plavba na loďce, mini ZOO, ukázka Policie ČR, obří akvárium, vodění velblouda a  lamy. V loňském roce bylo novinkou možnost proletět se vrtulníkem a vzhledem k velkému zájmu diváků bude tato atrakce i  v letošním roce. Let pro jednoho bude opět za poplatek  600 Kč. 

 

Přihlášené týmy v roce 2019: (průběžně aktualizováno)

 

1.  Křepice A

2.  Křepice B

3.  Slatina  A

4.  Slatina B

5.  Medlice

6.  Lhánice

7.  Horní Kounice A

8.  Horní Kounice B 

9. Pionýr Jevišovice

10. Běhařovice

11. Tavíkovice

12. SDH Únanov A 

13. SDH Únanov B

14. Nová Ves

15. Újezd

16. Přeskače

17. Mikulovice

 

 

Občerstvení:

sele na rožni, řízky, guláš, jehněčí pečeně, uzená cigára, párek v rohlíku, točená zmrzlina, cukrová vata, pivo, limo , perníky a další

 

 

Upozornění pro návštěvníky akce Hry bez hranic 3.8.2019

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Vás chceme upozornit, že v rámci akce budou pořizovány fotografie a natáčeny video záznamy.

Tyto materiály mohou být následně uveřejněny na webových stránkách obce Křepice, na facebookových stránkách, ve zpravodaji, obecní vývěsce nebo jiných

tištěných materiálech  např. v novinách, brožurách …

Svou účastí dáváte obci Křepice souhlas s případným uveřejněním.

 


8. 8. 2019

Nová pracovní doba lékárna Višňové


pracovní doba lékárna Višňové


21. 7. 2019

Varování Policie ČR před pohybem nežádoucích osob v obcích našeho regionu


Policie České republiky informuje a upozorňuje občany:
V těchto dnech jsme přijali několik oznámení o krádežích v rodinných domech na vesnicích v našem regionu. Všechny probíhají podle stejného scénáře. Do obce přijede plně obsazené osobní vozidlo. Skupinka troufalých zlodějů pak zkouší brát za kliky domů a drze vchází dovnitř. Jestliže jsou přistiženi domácími, pohotově se vymlouvají. Pokud mají alespoň chvíli k hledání, většinou se jim podaří zkušeně najít peníze nebo šperky. Se svým úlovkem míří k autu, kde na ně čeká řidič, a ze vsi mizí. Varujeme tímto občany a nabádáme je k větší obezřetnosti. Nenechávejte klíče od domů ukryté pod rohožkami, na parapetech nebo v květináčích. Tyto úkryty většinou skupinka zkušených zlodějů rychle odhalí. Pokud jste doma, vchodové dveře i vstupní vrata do dvorů a průjezdů zamykejte. Zároveň občany žádáme o spolupráci. Jestliže se ve vaší obci objeví podezřelé vozidlo nebo vás tyto osoby dokonce navštíví, ihned volejte linku 158. Okamžitě na místo vyšleme nejbližší volnou hlídku a ta vše prověří. Poznačte si registrační značku vozu a snažte si zapamatovati podobu a zajímavosti k popisu osob.

Žádná policie na světě se neobejde bez spolupráce všímavých a ochotných osob, kterým není protiprávní jednání jiných spoluobčanů lhostejné.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová

tisková mluvčí - územní odbor Znojmo

 


31. 7. 2018

Hry bez hranic 2018


Hry bez hranic 4.8.2018 od 10,00 hod. na hřišti v Křepicích, od 19 hod. taneční  zábava DUO Galaxie

Soutěže se zúčastní 16 týmů v sedmi disciplínách.

Po příjezdu tým obdrží pravidla se soutěžními disciplínami, lístky na občerstvení pro všechny členy týmu, žolíka, sadu triček a tabuli s nápisem své obce v barvě dresů. Po převlečení se každý tým vyfotí, budou rozdány barevné náramky,  jmenuje ze svých řad kapitána,  který vylosuje pořadí v jakém se bude soutěžit. Pro všech šestnáct  týmů je připraveno zázemí – stůl a lavice.

Soutěžní tým má deset členů ve složení 2 ženy, 3 muži, 2 děti do 10 let včetně, 3 děti do 15 let včetně. Samozřejmě v týmu může být více dětí mladších a méně starších, ale tým pak může být v mírné nevýhodě. Rozhodně ale nemůže být více starších a méně mladších. Může být více žen než dvě, ale nikoli více mužů než tři.

Bodování: nejlepší družstvo v každé disciplíně získá 16 bodů, druhé 15, třetí 14 atd. V případě nedokončení soutěže v časovém limitu nebo diskvalifikace družstva, nezískává družstvo žádný bod. Každé družstvo má možnost na jednu z disciplín dle svého výběru vsadit před jejím zahájením „žolíka“. Za tuto disciplínu získává pak dvojnásobek dosažených bodů.

V 10 hod. proběhne hromadný nástup a slavnostní zahájení. Soutěž bude probíhat na dvou dráhách, na každou bude dohlížet jeden rozhodčí. Kolem poledne bude přestávka, aby se soutěžící mohli občerstvit a odpočinout, přesný čas přestávky bude oznámen moderátorem dle momentální situace.  

Pro všechny soutěžící je připravena medaile, pro každý tým originální pamětní list, šampaňské, rychlé špunty,  pro medailové pozice navíc tekutá odměna pro dospělé. Drobný dárek obdrží všechny soutěžící děti formou výběru dle umístění. 

V případě rovnosti bodů na konci soutěže budou dva zástupci z uvedených týmů střílet hokejkou  na florbalovou branku. Každý bude mít tři pokusy, v případě remízy bude poté každý tým střílet jednou až do rozhodnutí.

Moderování akce

se opět ujme Pavel Vacek, herec, moderátor, dabér, člen divadelního souboru Městského divadla Zlín, moderátor Českého rozhalsu Zlín, který má velmi blízké vazby na Křepice.

 

Doprovodný program:

Jízda na velbloudovi, vodní fotálekl, zorball, kejklíř Jonáš, soutěž s modely aut, jízda na poníkovi, nafukovací skluzavka, plavba na loďce, mini ZOO, ukázka Policie ČR, obří akvárium, vodění lamy. Novinkou pro letošní rok bude možnost proletět se vrtulníkem, let pro jednoho na cca 20 min. bude za 600 Kč. Ale zajímavé jistě bude i prohlédnout si vrtulník zblízka zvenku.

 

Přihlášené týmy v roce 2018:

 

1.  Křepice A

2.  Křepice B

3.  Přeskače

4.  Slatina A

5.  Slatina B

6.  Mikulovice

7.  Medlice

8.  Lhánice

9.  Horní Kounice A

10.Horní Kounice B ( bílý dres )

11. Újezd

12. Pionýr Jevišovice

13. Běhařovice

14. Tavíkovice

15. Únanov A

16. Únanov B

 

Občerstvení:

sele na rožni, řízky, guláš, jehněčí pečeně, grilovaná makrela, uzená cigára, párek v rohlíku, točená zmrzlina, cukrová vata, pivo, limo a další

 

 

Upozornění pro návštěvníky akce Hry bez hranic 4.8.2018

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Vás chceme upozornit, že v rámci akce budou pořizovány fotografie a natáčeny video záznamy.

Tyto materiály mohou být následně uveřejněny na webových stránkách obce Křepice, na facebookových stránkách, ve zpravodaji, obecní vývěsce nebo jiných

tištěných materiálech  např. v novinách, brožurách …

Svou účastí dáváte obci Křepice souhlas s případným uveřejněním.

 

Poděkování sponzorům akce

Obec Křepice děkuje všem dobrovolníkům a zástupcům místních spolků, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce. Dále obcím z DSO Sever Znojemska za zapůjčení slunečníků a setů na sezení. Velký dík patří samozřejmě sponzorům akce:

 • Ekologické zdroje, s.r.o.
 • VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Znojmo
 • Marek Otoupal, Přeskače
 • Okay s.r.o.
 • DATA SOFTWARE BRNO s.r.o., Ing. Jan Kovařík
 • Ing. Lubomír Pokorný
 • INSEBO spol. s r.o., p. Pavel Šebela
 • CSP Znojmo digitální tiskové centrum
 • Renokov steel, s.r.o.
 • Pekárna Ivanka Moravský Krumlov
 • Ondrášovka a.s. provozovna Znojmo
 • G.R.D. Brno p. Tomáš Martvoň
 • NESON s.r.o. – vydavatel týdeníku Znojemsko
 • Vodácké centrum Stará Vodárna Znojmo
 • Spolek rybářů Křepice
 • Stavebniny Josef  Polický, Mikulovice
 • Výkrm Třebíč, s.r.o., Kutná Hora
 • Papírnictví Růžička, Znojmo
 • Agroservis Holý, Moravský Krumlov
 • Marek Bindr, soukromý zemědělec Křepice

 

 


2. 7. 2018

Stránka