Navigace

Obsah

OKAY elektrospotřebiče se staly od svého založení v roce 1994 nejúspěšnější společností na trhu elektra s největší sítí 135 prodejen v České a Slovenské republice. Na každé pobočce se zákazníkům dostane kompletní řešení v oblasti elektrospotřebičů a nábytku. OKAY je i v menších městech a na periferiích.

 OKAY elektrospotřebiče – e-shop a největší síť prodejen elektro v České republice

http://www.okay.cz/

 

Stránka

EON odečty elektroměrů 3.6.2020


Firma Eon ČR oznamuje,  že bude provádět ve středu 3. června 2020

od 11 do 15 hod. odečet stavu elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie.

Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům , příp. zapsání stavu a čísla elektroměru na viditelném přístupném místě.


26. 5. 2020

Firma NORIA s.r.o. v Tavíkovicích hledá nové zaměnstnance


Společnost NORIA s.r.o. v Tavíkovicích hledá nové zaměstnance do výroby i administrativy.  Případní zájemci  kontaktujte firmu NORIA prostřednictvím mailu : kladnik@noria.cz,nebo  na telefonním čísle 608 75 63 17, nebo  osobně ve společnosti NORIA s.r.o. Tavíkovice 166.


27. 4. 2020

Hry bez hranic Křepice 2020 - zrušeno


Zastupitelstvo obce Křepice dne 15.4.2020 rozhodlo, že Hry bez hranic se v roce 2020 konat nebudou. Samozřejmě nás to mrzí, ale zdraví je přednější a navíc je pravděpodobné, že akce s takovým počtem účastníků ještě nebudou v té době povolené. Věříme, že v létě 2021 už bude vše v normálu a o to víc se všichni na  Hry bez hranic budeme těšit. 


16. 4. 2020

Distribuce roušek, desinfekce


V sobotu 28.3.2020 proběhla distribuce roušek,  desinfekce a infromačních letáků do všech domácností v Křepicích. Upřesňujeme, že v malém rozprašovači je stejná desinfekce jako ve velké nádobě a je již naředěná, určená k okamžitému použití. V případě požadavku dalších roušek nebo desinfekce kontaktujte obecní úřad. 


30. 3. 2020

Leták pro občany Křepic


Leták s nejdůležitějšími informacemi, kontakty atd., který byl doručen do všech domácností  v obci zde 


30. 3. 2020

Od 8,00 do 10,00 hod. nakoupí pouze osoby nad 65 let


Od 20.3.2020 v prodejnách v ČR budou moci v čase mezi 7. a 9. hod. nakupovat pouze lidé ve věku nad 65 let. ostatním nakupujícím bude v tuto dobu vstup zakázán. Nařízení se týká prodejen s prodejní plochou nad 500m2. 


18. 3. 2020

Desatero cestování během celostátní karantény


DESATERO CESTOVÁNÍ  BĚHEM CELOSTÁTNÍ KARANTÉNY

Jihomoravský kraj v souvislosti se snahou maximalizovat ochranu řidičů i cestujících proti možné nákaze koronavirem rozhodl s okamžitou platností o preventivních opatřeních
v regionálních i městských autobusech IDS JMK.
1.Zakazuje se nástup i výstup prvními dveřmi autobusů. Využijte druhé a další dveře.
2.Nevstupujte do vyhrazeného prostoru v okolí řidiče.
3.Řidiči autobusů ani průvodčí nyní jízdenky neprodávají.
4.Cestující nejsou povinni v autobusech jízdenky označovat v označovačích.
5.Ruší se režim zastávek na znamení. Na každé obsluhované zastávce IDS JMK vozidlo zastaví a pokud je to technicky možné, otevřou se dveře dálkově.
6.K cestování používejte předplatní jízdenky a elektronické jízdenky
z POSEIDONu nebo jiných aplikací, pouze v nutnosti je kupujte na pokladně.
7.Cestujte nejlépe s rouškou nebo jinou ochranou úst, nosu a očí.
8.Choďte na veřejnost co nejméně.
9.Pokud se cítíte nachlazení, vždy noste roušku nebo jinou ochranu úst, nosu a očí a jeďte veřejnou dopravou jen v případě nouze.
10.Prosím buďte ohleduplní - kýchejte nebo kašlete do čistého a nového kapesníku. Desinfikujte si ruce, myjte si je mýdlem a vodou.


17. 3. 2020

Omezení provozu v Nemocnici Znojmo


TISKOVÁ ZPRÁVA
Nemocnice Znojmo omezuje provoz na minimum
Znojmo, 16.03.2020
S ohledem na epidemiologickou situaci a aktuální nouzový stav vč. vyhlášení karantény v ČR přechází Nemocnice Znojmo na bazální (minimální) provoz a oznamuje omezení přístupu do nemocnice a pozastavení neakutní péče.
Nemocnice Znojmo od dnešního dne zakazuje VEŠKERÉ návštěvy v nemocnici vč. přítomnosti otců u porodu. Výjimkou je jeden ze zákonných zástupců hospitalizovaného dítěte, které je v nemocnici samo. V případě hospitalizovaného doprovodu se další návštěva nepovoluje. U pacienta v kritickém stavu nebo přímém ohrožení života může návštěvu povolit primář oddělení nebo jím pověřený lékař.
Stejně tak se zakazuje vstup do nemocnice chronicky nemocným pacientům nevyžadujícím poskytnutí neodkladné péče a pacientům s neakutními zdravotními problémy. Všichni příchozí akutní pacienti musí projít přes centrální příjem.
Nemocnice Znojmo současně žádá všechny ostatní vstupující osoby, vč. zaměstnanců, aby u vstupu provedli důkladnou dezinfekci rukou (vstupy budou osazeny dvěma dezinfektory). Jedná se o vstup u centrálního příjmu, vstup u polikliniky (u autobusové zastávky) a vstup pro zaměstnance. Ostatní přístupy zůstávají uzavřeny.
Akutní operativa, akutní a neodkladná péče a onkologická péče není nijak omezena. Hematologicko-tranfúzní oddělení bude koordinovat vstup max. 30 dárců. Ostatní prosíme o trpělivost a posečkání venku, než budou vyzváni.
Nemocniční lékárna vydává léky z okénka, má zkrácenou pracovní dobu, a to do 16:00 hod.
„Nemocnice Znojmo DĚKUJE všem, kteří shora uvedené nařízení přijmou a budou respektovat. V současné chvíli neakceptujeme žádné výjimky. Cílem je v současné době omezit co největší přístup osob do nemocničního zařízení a co nejvíce ochránit pracující personál,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel nemocnice a zdůraznil, že je nutné mít na paměti: „nebude-li v nemocnici zdravý personál, nebude možné poskytovat žádnou péči!“
Petra Veselá
Tisková mluvčí Nemocnice Znojmo, p.o.


17. 3. 2020

Souhrn oznámení související s omezeným pohybem osob - lékaři, úřady


SOUHRN OPATŘENÍ - LÉKAŘI, ÚŘADY, KONTAKTY

 

Oznámení MUDr. Petr Urbanovský, MUDr. Petra Labovská

 

S ohledem na současnou situaci , žádáme občany, aby do ordinace lékaře přicházeli pouze s akutním vážným onemocněním.

Pacienti s projevy respiračního onemocnění s teplotou, kašlem nesměji do čekárny vstupovat. Musejí lékaře kontaktovat pouze  telefonicky. 

V čekárně by měl být pouze 1 pacient.  Nesmí se shromažďovat nemocní a zdraví pacienti. Pokud není čekárna prázdná žádáme ,aby pacienti byli ohleduplní a čekali venku před ordinací  a sami si určovali pořadí.

Od 16.3. do odvolání nebudou prováděna vyšetření neakutních pacientů - to znamená  preventivní prohlídky, prohlídky závodní péče, očkování, předoperační vyšetření,vyšetření pro řízení motorových vozidel, zbrojní průkazy apod. 

Předepisování pravidelně užívaných léků bude prováděno výhradně elektronicky. Objednávání je možné telefonicky ,přes SMS nebo mail.

Bez nutnosti osobního kontaktu budou též vyřizovány pracovní neschopnosti.

 

Tato situace bude aktualizovaná dle nařízení vlády a dle epidemiologické situace v ČR .

 

 

Aktuální telefonní čísla epidemiologů pro JmK:

v pracovní době kontaktovat místně příslušného epidemiologa "okresní" pobočky KHS

8-17 hod denně v rámci  Jm kraje existuje na KHS "koronavirová " linka 773 768 994 

mimo pracovní dobu kontaktovat službu konajícího epidemiologa na čísle 606 039 515

 

Oznámení MUDr. Vlasta Jursová

Po dobu až do odvolání na zubním oddělení v Tavíkovicích ošetřujeme v čase 8,00 - 10,00 pouze bolestivé pacienty  a to po předchozí telefonické domluvě.


 

Uzavření stavební úřad Višňové

Městys Višňové sděluje občanům, že do odvolání je uzavřen úřad městyse, stavební úřad, matriční úřad.

V případně nutnosti řešte sdělení přes telefon či email:  

Ved. stavebního úřadu Ing. Josef David 515339108, 736509522                  josef.david@visnove.cz

 

 

Omezení provozu městys Mikulovice - matrika

Úřad městyse Mikulovice oznamuje občanům, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu a kvůli snížení rizika proti rozšiřování koronaviru, bude k dispozici pro veřejnost úřad městyse Mikulovice pouze vždy:
ve středu v době od 08:00 - 9:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod

Prosíme využijte možnost komunikace přes telefony:
úřad městyse Mikulovice: tel. 515 252 129
starosta Karel Kříž - mob. 722 904 156

referent: Petr Šoba - mob. 777 551 438

 

 

Městský úřad Znojmo – uzavření provozu

 

Pro všechny budovy úřadu (Obroková, nám. Armády, Pražská) platí od pondělí 16. března do úterý 24. března 6:00 následující provoz:
▪️ Všechny budovy úřadu budou pro veřejnost uzavřené.
▪️ Ruší se veškeré plánované schůzky s veřejností, porady, komise a výbory; přesouvají se nejdříve na období po 24. březnu.
▪️ Výkon agendy státní správy bude v pohotovostním režimu až do 24. března do 6:00, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů.
▪️ V provozu proto zůstanou veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště městského úřadu.
▪️ Podání občanů lze ale činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, přes Portál občana případně přes e-podatelnu.
Spuštěn speciální web www.opatreniznojmo.cz se všemi důležitými informacemi

 

 

Obecní úřad Křepice

 

V případě potřeby pomoci nebo jakýchkoli dotazů souvisejících s nouzovým stavem se můžete obrátit na obecní úřad Křepice:

Tel.: 515 252 263

email: ou.krepice@volny.cz

úřednice Jana Šálková 723 757 066 

starosta Zdeněk Brandl 607 503 204

místostarosta Roman Šálek 602 782 498

 


16. 3. 2020

Oznámení MUDr. Jursová


Prosím o oznámení občanům vaší obce, že po dobu až do odvolání na zubním oddělení v Tavíkovicích ošetřujeme v čase 8,00 - 10,00 pouze bolestivé pacienty  a to po předchozí telefonicé domluvě.

Děkujeme za pochopení. MUDr. Vlasta Jursová


16. 3. 2020

Stránka