Navigace

Obsah

OKAY elektrospotřebiče se staly od svého založení v roce 1994 nejúspěšnější společností na trhu elektra s největší sítí 135 prodejen v České a Slovenské republice. Na každé pobočce se zákazníkům dostane kompletní řešení v oblasti elektrospotřebičů a nábytku. OKAY je i v menších městech a na periferiích.

 OKAY elektrospotřebiče – e-shop a největší síť prodejen elektro v České republice

http://www.okay.cz/

 

Stránka

Varování Policie ČR před pohybem nežádoucích osob v obcích našeho regionu


Policie České republiky informuje a upozorňuje občany:
V těchto dnech jsme přijali několik oznámení o krádežích v rodinných domech na vesnicích v našem regionu. Všechny probíhají podle stejného scénáře. Do obce přijede plně obsazené osobní vozidlo. Skupinka troufalých zlodějů pak zkouší brát za kliky domů a drze vchází dovnitř. Jestliže jsou přistiženi domácími, pohotově se vymlouvají. Pokud mají alespoň chvíli k hledání, většinou se jim podaří zkušeně najít peníze nebo šperky. Se svým úlovkem míří k autu, kde na ně čeká řidič, a ze vsi mizí. Varujeme tímto občany a nabádáme je k větší obezřetnosti. Nenechávejte klíče od domů ukryté pod rohožkami, na parapetech nebo v květináčích. Tyto úkryty většinou skupinka zkušených zlodějů rychle odhalí. Pokud jste doma, vchodové dveře i vstupní vrata do dvorů a průjezdů zamykejte. Zároveň občany žádáme o spolupráci. Jestliže se ve vaší obci objeví podezřelé vozidlo nebo vás tyto osoby dokonce navštíví, ihned volejte linku 158. Okamžitě na místo vyšleme nejbližší volnou hlídku a ta vše prověří. Poznačte si registrační značku vozu a snažte si zapamatovati podobu a zajímavosti k popisu osob.

Žádná policie na světě se neobejde bez spolupráce všímavých a ochotných osob, kterým není protiprávní jednání jiných spoluobčanů lhostejné.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová

tisková mluvčí - územní odbor Znojmo

 


31. 7. 2018

Hry bez hranic 2018


Hry bez hranic 4.8.2018 od 10,00 hod. na hřišti v Křepicích, od 19 hod. taneční  zábava DUO Galaxie

Soutěže se zúčastní 16 týmů v sedmi disciplínách.

Po příjezdu tým obdrží pravidla se soutěžními disciplínami, lístky na občerstvení pro všechny členy týmu, žolíka, sadu triček a tabuli s nápisem své obce v barvě dresů. Po převlečení se každý tým vyfotí, budou rozdány barevné náramky,  jmenuje ze svých řad kapitána,  který vylosuje pořadí v jakém se bude soutěžit. Pro všech šestnáct  týmů je připraveno zázemí – stůl a lavice.

Soutěžní tým má deset členů ve složení 2 ženy, 3 muži, 2 děti do 10 let včetně, 3 děti do 15 let včetně. Samozřejmě v týmu může být více dětí mladších a méně starších, ale tým pak může být v mírné nevýhodě. Rozhodně ale nemůže být více starších a méně mladších. Může být více žen než dvě, ale nikoli více mužů než tři.

Bodování: nejlepší družstvo v každé disciplíně získá 16 bodů, druhé 15, třetí 14 atd. V případě nedokončení soutěže v časovém limitu nebo diskvalifikace družstva, nezískává družstvo žádný bod. Každé družstvo má možnost na jednu z disciplín dle svého výběru vsadit před jejím zahájením „žolíka“. Za tuto disciplínu získává pak dvojnásobek dosažených bodů.

V 10 hod. proběhne hromadný nástup a slavnostní zahájení. Soutěž bude probíhat na dvou dráhách, na každou bude dohlížet jeden rozhodčí. Kolem poledne bude přestávka, aby se soutěžící mohli občerstvit a odpočinout, přesný čas přestávky bude oznámen moderátorem dle momentální situace.  

Pro všechny soutěžící je připravena medaile, pro každý tým originální pamětní list, šampaňské, rychlé špunty,  pro medailové pozice navíc tekutá odměna pro dospělé. Drobný dárek obdrží všechny soutěžící děti formou výběru dle umístění. 

V případě rovnosti bodů na konci soutěže budou dva zástupci z uvedených týmů střílet hokejkou  na florbalovou branku. Každý bude mít tři pokusy, v případě remízy bude poté každý tým střílet jednou až do rozhodnutí.

Moderování akce

se opět ujme Pavel Vacek, herec, moderátor, dabér, člen divadelního souboru Městského divadla Zlín, moderátor Českého rozhalsu Zlín, který má velmi blízké vazby na Křepice.

 

Doprovodný program:

Jízda na velbloudovi, vodní fotálekl, zorball, kejklíř Jonáš, soutěž s modely aut, jízda na poníkovi, nafukovací skluzavka, plavba na loďce, mini ZOO, ukázka Policie ČR, obří akvárium, vodění lamy. Novinkou pro letošní rok bude možnost proletět se vrtulníkem, let pro jednoho na cca 20 min. bude za 600 Kč. Ale zajímavé jistě bude i prohlédnout si vrtulník zblízka zvenku.

 

Přihlášené týmy v roce 2018:

 

1.  Křepice A

2.  Křepice B

3.  Přeskače

4.  Slatina A

5.  Slatina B

6.  Mikulovice

7.  Medlice

8.  Lhánice

9.  Horní Kounice A

10.Horní Kounice B ( bílý dres )

11. Újezd

12. Pionýr Jevišovice

13. Běhařovice

14. Tavíkovice

15. Únanov A

16. Únanov B

 

Občerstvení:

sele na rožni, řízky, guláš, jehněčí pečeně, grilovaná makrela, uzená cigára, párek v rohlíku, točená zmrzlina, cukrová vata, pivo, limo a další

 

 

Upozornění pro návštěvníky akce Hry bez hranic 4.8.2018

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Vás chceme upozornit, že v rámci akce budou pořizovány fotografie a natáčeny video záznamy.

Tyto materiály mohou být následně uveřejněny na webových stránkách obce Křepice, na facebookových stránkách, ve zpravodaji, obecní vývěsce nebo jiných

tištěných materiálech  např. v novinách, brožurách …

Svou účastí dáváte obci Křepice souhlas s případným uveřejněním.

 

Poděkování sponzorům akce

Obec Křepice děkuje všem dobrovolníkům a zástupcům místních spolků, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce. Dále obcím z DSO Sever Znojemska za zapůjčení slunečníků a setů na sezení. Velký dík patří samozřejmě sponzorům akce:

 • Ekologické zdroje, s.r.o.
 • VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Znojmo
 • Marek Otoupal, Přeskače
 • Okay s.r.o.
 • DATA SOFTWARE BRNO s.r.o., Ing. Jan Kovařík
 • Ing. Lubomír Pokorný
 • INSEBO spol. s r.o., p. Pavel Šebela
 • CSP Znojmo digitální tiskové centrum
 • Renokov steel, s.r.o.
 • Pekárna Ivanka Moravský Krumlov
 • Ondrášovka a.s. provozovna Znojmo
 • G.R.D. Brno p. Tomáš Martvoň
 • NESON s.r.o. – vydavatel týdeníku Znojemsko
 • Vodácké centrum Stará Vodárna Znojmo
 • Spolek rybářů Křepice
 • Stavebniny Josef  Polický, Mikulovice
 • Výkrm Třebíč, s.r.o., Kutná Hora
 • Papírnictví Růžička, Znojmo
 • Agroservis Holý, Moravský Krumlov
 • Marek Bindr, soukromý zemědělec Křepice

 

 


2. 7. 2018

Splatnost poplatku za odpady a za stočné do 30.11.2017


Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí, kteří nemají uhrazený poplatek za odvoz odpadů a za stočné (příp. některý z nich), že splatnost je do 30.11.2017.

Poplatek za odvoz komunálních odpadů je 460 Kč za jednoho trvale bydlícího občana nebo za objekt sloužící k rekreaci za rok.

Stočné za rok  2017 je 1464 Kč za trvale bydlícího občana nebo za objekt sloužící k rekreaci.

Způsoby platby:

- hotově na obecním úřadě Křepice v úředních hodinách ve středu od 17 do 19 hod., mimo tuto dobu po domluvě s účetní obce (tel. 723 757 066)

- bezhotovostně na účet obce u KB č.ú. 14124741/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu v Křepicích.

Děkujeme za dodržení termínu splatnosti.

 


27. 10. 2017

Poděkování Hry bez hranic 2017


Poděkování

Sponzoři Her bez hranic 2017

 • Ekologické zdroje, s.r.o.
 • Ismet transformátory s.r.o., Běhařovice
 • Okay s.r.o.
 • DATA SOFTWARE BRNO s.r.o., Ing. Jan Kovařík
 • VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  Divize Znojmo
 • Ing. Lubomír Pokorný
 • INSEBO spol. s r.o., p. Pavel Šebela
 • Renokov steel, s.r.o.
 • Papírnictví Růžička, Znojmo
 • Pekárna Ivanka Moravský Krumlov
 • MONA Znojmo, s.r.o.
 • G.R.D. Brno p. Tomáš Martvoň
 • NESON s.r.o. – vydavatel týdeníku Znojemsko
 • Vodácké centrum Stará Vodárna Znojmo
 • Smíšené zboží Polická Anna Mikulovice –  stavebniny Josef  Polický
 • Autocentrum Černý, s.r.o., Medlice
 • p. Josef Kuldán ml., Křepice
 • Výkrm Třebíč, s.r.o., Kutná Hora
 • p. Marek Bindr, soukromý zemědělec, Křepice

 

 

Obec Křepice ještě jednou děkuje všem sponzorům!

 

Děkujeme obecním úřadům, které zapůjčily slunečníky a sety na sezení.

 

Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách i samotném průběhu akce.   

 

 


16. 8. 2017

Zvýšení sazby poplatku za odpady


Sazba poplatku za odpady se od 1.1.2015 zvyšuje na 460 Kč na poplatníka a rok viz OZV zde


15. 12. 2014

Stránka