Navigace

Obsah

Zpět

Kontejner na bioodpad

Vedle prodejny je přistavován kontejner na bioodpad, kam mohou občané odevzdat biologicky rozložitelný odpad.

Do nádoby na bioodpad patří:

listí, tráva, zbytky rostlin, kousky větví , spadané ovoce, zbytky zeleniny a ovoce

Do nádoby na bioodpad nepatří:

papír, lepenka, textil, uhynulá zvířata, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, exkrementy zvířat

Vyvěšeno: 11. 8. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět