Menu
Obec Křepice
Obec KŘEPICEokres Znojmo

Současnost

Po revoluci v listopadu 1989 se mnoho obcí osamostatňuje, Křepice patří mezi ně a po volbách  do místního zastupitelstva dne 29.11.1990 se odpojují od Běhařovic. Prvním starostou je zvolen Libor Kosour.

V roce 1991 je starostou Jiří Dobeš, v roce 1992 opět Libor Kosour.

V roce 1992 je založen fotbalový klub Bayern Křepice, proto se v roce 1993 kupuje pozemek na vybudování fotbalového hřiště a v roce 1994 se na něm hraje první zápas. 

V roce 1993 se dokončuje oprava budovy školy a OÚ kupuje od SD Jednota prodejnu.

V přízemí školy je zřízena mateřská škola, ředitelkou je paní Dana Kuldánová. Mimo dětí z Křepice ji navštěvují i školáčci z okolních obcí – Běhařovic,  Stupešic,  Ratišovic a

 a Újezda. V roce 1994 se stěhuje do č.p.60, který k tomuto účelu zrekonstruovali manželé Kuldánovi za pomoci obecního úřadu. V roce 2003 je mateřská škola zavřena, důvodem je málo dětí, které se v předchozích letech narodily. Děti dojíždí do mateřské školy do Mikulovic.V roce 1994 jsou volby do obecního zastupitelstva – starostou je zvolen Jiří Bindr.

V roce 1995 je rozvedena po obci telefonní síť a vybudována telefonní budka u obecního úřadu.

V roce 1997 je postavena nová čekárna, která je zděná a lépe zapadne do vesnické zástavby než stará plechová.

V roce 1998 volby do OZ , starosta Jiří Bindr.

Potřebám mateřské školy i ostatních dětí je v roce 1998 ve školní zahradě vybudováno dětské hřiště.

V témže roce je provedena revitalizace rybníka a je zahájeno jednání, příprava a zpracování projektu na plynofikaci obce. Ta je provedena v roce 1999, v listopadu je spuštěn plyn.  

V roce 2000 je uskutečněna plynofikace obecních budov – obecního úřadu, hostince se sálem a prodejny.

V roce 2002 jsou volby do OZ, starostou zvolen Zdeněk Brandl. V roce 2002 je opravena část místních komunikací a osázení obce zelení.

V roce 2003 bylo zahájeno vytvoření územního plánu.

V roce 2004 jsou v přízemí školy vybudovány sprchy, aby prostory mohly být využívány místními fotbalisty, protože kabiny u hřiště jsou nevyhovující.

V roce 2005 se začíná s výstavbou víceúčelového hřiště – tenis, nohejbal, volejbal – u stávajícího fotbalového.

Je opraven areál za rybníkem.

V roce 2006 je dokončena rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáže. Jsou provedeny i opravy školy, hostince ve dvoře a fasáda prodejny a prostor před ní.  

Mohlo by Vás zajímat
a

Adresa

Křepice 45, 67140 Tavíkovice

Kontakty

Tel.: +420 515 252 263
Email: ou.krepice@volny.cz

Úřední hodiny

Středa: 17:00 - 19:00