Menu
Obec Křepice
Obec KŘEPICEokres Znojmo

Poplatky

Oznámení občanům placení stočné vodné psi 2024.doc.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 115.71 kB

Platby za všechny poplatky lze provádět:  

- na účet obce 14124741/0100, VS = č.p.

- v hotovosti na OÚ Křepice v úředních hodinách t.j. ve středu od 17 do 19 hod. , mimo tuto dobu 

  po dohodě s účetní obce

- prostřednictvím SIPO - bližší informace na OÚ 

STOČNÉ

Stočné pro rok 2024 je stanoveno na 78,90 Kč za m3  , dle Přílohy č. 12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb. spotřeba  na jednoho občana za rok je 36 m3. Celková částka na jednoho občana a rok  po zaokrouhlení činí 2 840 Kč.  Stejná částka je u rekreačních objektů na jednu nemovitost a rok. Splatnost 30.11.2024.  

ODPADY

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je dle Obecně závazné vyhlášky obce Křepice č. 1/2021 ze dne 18.11.2021 stanoven na  800 Kč na jednoho trvale bydlícího občana a jednu nemovitost sloužící k rekreaci. Spaltnost 30.11.2024

 

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psů je dle Obecně závazné vyhlášky obce Křepice č. 1/2019 ze dne 4.12.2019  stanoven na 100 Kč za jednoho psa za rok. V naší obci hradí poplatek pouze držitel psa, který je zde přihlášený k trvalému pobytu. Splatnost je do 30.6.2024.

VODNÉ

Výše vodného na rok 2024 je stanovena na 53 Kč za m3 . Platba bude probíhat převodním příkazem nebo v hotovosti až na základě odečtu stavu vodoměru a vyúčtování provedeném Obecním úřadem Křepice. O termínu odečtu budou všichni občané s předstihem informováni, předpoklad je listopad.

 

Mohlo by Vás zajímat
a

Adresa

Křepice 45, 67140 Tavíkovice

Kontakty

Tel.: +420 515 252 263
Email: ou.krepice@volny.cz

Úřední hodiny

Středa: 17:00 - 19:00